Aktuálne Covid opatrenia Wellness hotel Borovica****

Milí hostia,
na základe aktuálnych opatrení ÚVZ SR sú Vám k dispozícii služby nášho hotela:

 • komfortné ubytovanie vo všetkých typoch izieb a apartmánov 
 • bohaté raňajky  
 • 4-chodové večere  
 • 24-hodinová služba recepcie 
 • WiFi pripojenie na internet
 • parkovanie monitorované kamerovým systémom
 • wellness centrum, kryté interiérové ihrisko a detský klub (na základe aktuálnych obmedzení)

Opatrenia v hoteli 

 • pri vstupe je umiestnená dezinfečná stanica
 • izby sú pred príchodom na pobyt aj počas pobytu pravidelne dezinfikované ozónovým generátorom
 • spoločenské a komunikačné priestory sú pravidelne vetrané a denne dezinfikované UV germicídnym žiaričom
 • zamestnanci hotela sú pravidelne testovaní

OBMEDZENIA A PREVÁDZKA HOTELA V TERMÍNE OD 26.02.2022 DO ODVOLANIA NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA VLÁDY SR A ÚVZSR

 • režim hotela základ 
 • vstup a pohyb v hoteli
  - interiér: bez obmedzení
  - exteriér: bez obmedzení 
 • registrácia (check-in) 
  - počas registrácie na pobyt prebieha kontrola telesnej teploty a vyplnenie zdravotného formulára
  - ubytovanie a pobyt v hoteli: bez obmedzení
  - nazálne samotesty sú k dispozícii na recepcii hotela za poplatok 5,-€/osoba/test)
 • reštaurácia a bar 
  - interiér reštaurácie a baru - otvorené 
  - vyhrievaná aj nevyhrievaná terasa - otvorené 
  - polpenzia (raňajky formou bufetu, servírované 4 chodové večere) 
  -  maximálny počet osôb pri jednom stole: 4 alt. osoby z jednej domácnosti
  - 2 metre rozostupy medzi stolmi v interiéri
  - štandardné otváracie doby bez obmedzenia
  - reštaurácia a bar funguje v režime základ 
 • wellness centrum 
  - otvorené s odporúčanou rezerváciou vopred
  - maximálny počet 50 osôb​ v rovnakom čase - vodný svet (plavecký bazén 20 m, detský bazén, interiérová jacuzzi, exteriérová jacuzzi)
  - maximálny počet 50 osôb​ v rovnakom čase - saunový svet (finska sauna, infra sauna, bylinková sauna, eukalyptová sauna, turecká sauna - hammam, tepidárium, ochladzovacia kaďa)
  - maximálny počet 50 osôb​ v rovnakom čase - relaxačná miestnosť s biliardom
  - maximálny počet 50 osôb v rovnakom čase - fitness centrum
  - masáže, kozmetika, solárium - otvorené  
  - kaderníctvo - mimo prevádzky
  - pitná fontána je mimo prevádzky 
  - vstup do wellness centra je povolený pre externých hostí
  - štandardné otváracie doby bez obmedzenia
  - wellness centrum funguje v režime základ
 • vyhliadková terasa
  - otvorená
 • golfový trenažér a lezecká stena
  - otvorené
  - štandardné otváracie doby bez obmedzenia
  - golfový trenažér a lezecká stena funguje v režime základ
 • interiérové detské ihrisko a detský klub
  - otvorené 
 • hromadné podujatia - konferencie a kongresy
  - maximálny počet 500 osôb (podmienky: fixné sedenie alebo státie)
 • hromadné podujatia - svady, oslavy, večierky
  - maximálny počet 50 osôb (podmienky: žiadne)

Vstupné podmienky do SR zo zahraničia - platné od 15.10.2021

Vstupné podmienky do Slovenskej republiky od 15.10.2021 06:00 do odvolania sú aktualizované na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR a Úrade verejného zdravotníctva SR.

- E N G L I S H   V E R S I O N -

Dear guests, 
we look forward to welcome you in our hotel based on the decision of the Public Health Authority of Slovak republic and the Government of the Slovak republic (see details below):

 • comfortable accommodation in all types of rooms and apartments
 • rich served buffet breakfast served  
 • 4-course served dinner 
 • 24-hour reception service
 • wellness center, indoor childer playground and kids club (based on the decision of the Public Health Authority of Slovak republic and the Government of the Slovak republic)
 • WiFi internet connection
 • secured hotel parking monitored by camera system

Hotel safety measures

 • hotel disinfection station is located at the entrance
 • hotel rooms are regularly disinfected with an ozone generator before and during the stay
 • hotel social and communication areas are daily disinfected with an ozone generator
 • hotel staff is regularly tested

RESTRICTIONS AND OPERATION OF THE HOTEL IN THE PERIOD FROM 16.02.2022 BASED ON THE DECISION OF THE SLOVAK GOVERNMENT 

 • hotel mode

- entrance and movement in the hotel:
- interior: no restrictions
- exterior: no restrictions 

 • check-in

- during the registration for the stay, the body temperature is checked and the medical form is filled in
- check-in allowed for all customers
- self antigen test is avaliable at reception, price: 5,-€/test/person) 

 • restaurant and bar

- restaurant and bar interior - open
- heated and unheated terrace - open
- half board (buffet breakfast, 4-course dinner served)
- maximum number of persons at one table: 4 alt. persons from one household
- 2 meter spacing between indoor tables
- standard opening times 
- restaurant and bar - open for all customers 

 • wellness center

- open with recommended advance booking
- maximum number of 50 people at the same time - water world (swimming pool 20 m, children's pool, indoor jacuzzi, outdoor jacuzzi)
- maximum number of 50 people at the same time - sauna world (Finnish sauna, infrared sauna, herbal sauna, eucalyptus sauna, Turkish sauna - hammam, tepidarium, cooling tub)
- maximum number of 50 people at the same time - relax room with billiards
- maximum number of 50 people at the same time - fitness center
- massages, cosmetics, solarium - open
- hairdressing - out of service
- drinking fountain is out of order
- access to the wellness center is allowed for hotel guests and external guests
- observation deck - open
- golf simulator and climbing wall - open
- indoor playground and children's club - open
- standard opening times
- open for all customers 

 • meetings and events - conferences and congresses

- maximum number 500 people

 • meetings and events events in the restaurant and bar - weddings, celebrations, parties

- maximum number 50 people

Covid-19 entry requirements - Slovak republic 

Covid-19 Entry requirements of the Slovak republic are avaliable at official website of Ministry of Foreign and European Affairs of Slovak republic

For more information, please do not hesitate to contact us.
We are ready to welcome you again.

Sledujte nás na Instagrame: @hotelborovica #strbskepleso #wellness

Aktuálne wellness pobyty

Sledujte nás na Instagrame: @hotelborovica #strbskepleso #wellness

Zasielanie noviniek

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím