Aktuálne Covid opatrenia Wellness hotel Borovica****

Milí hostia,
na základe aktuálnych opatrení ÚVZ SR sú Vám k dispozícii služby nášho hotela:

 • komfortné ubytovanie vo všetkých typoch izieb a apartmánov 
 • bohaté raňajky  
 • 4-chodové večere  
 • 24-hodinová služba recepcie 
 • WiFi pripojenie na internet
 • parkovanie monitorované kamerovým systémom
 • wellness centrum, kryté interiérové ihrisko a detský klub (na základe aktuálnych obmedzení)

Opatrenia v hoteli 

 • pri vstupe je umiestnená dezinfečná stanica
 • izby sú pred príchodom na pobyt aj počas pobytu pravidelne dezinfikované ozónovým generátorom
 • spoločenské a komunikačné priestory sú pravidelne vetrané a denne dezinfikované UV germicídnym žiaričom
 • zamestnanci hotela sú pravidelne testovaní
 • zamestnanci hotela používajú ochranu prekrytia horných dýchacích ciest

OBMEDZENIA A PREVÁDZKA HOTELA V TERMÍNE OD 19.01.2022 DO ODVOLANIA NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA VLÁDY SR A ÚVZSR

 • režim hotela: OP+ 
 • vstup a pohyb v hoteli:
  - interiér: respirátor
  - exteriér: bez obmedzení s dodržaním rozostupu 2 m
 • registrácia (check-in)
  - počas registrácie na pobyt prebieha kontrola telesnej teploty a vyplnenie zdravotného formulára
  - ubytovanie a pobyt v hoteli (pre osoby do 5,99 rokov):
   1. bez obmedzení (bez testu, očkovania, prekonania na ochorenie Covid-19)
  - ubytovanie a pobyt v hoteli (pre osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov) je možný s preukázaním sa jedného z dokumentov:
   1. negatívny výsledok testu (antigénový test maximálne 48 hodín od odberu, RT-PCR test maximálne 72 hodín od odberu, LAMP test maximálne 72 hodín od odberu)
  - ubytovanie a pobyt v hoteli (pre osoby od 12 rokov a 2 mesiacov) je možný s preukázaním sa jedného z dokumentov:
   1. potvrdenie o kompletnom očkovaní na ochorenie Covid-19 (3 dávky - dvojdávková schéma, 2 dávky - jednodávková schéma)
   2. potvrdenie o očkovaní na ochorenie Covid-19 + negatívny výsledok testu (antigénový test maximálne 48 hodín od odberu, RT-PCR test maximálne 72 hodín od         
       odberu, LAMP test maximálne 72 hodín od odberu)
   3. potvrdenie o očkovaní na ochorenie Covid-19 + potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 (maximálne do 180 dní od ochorenia)
   4. potvrdenie o kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR
  - antigénový nazálny samotest (nazálne samotesty sú k dispozícii na recepcii hotela za poplatok 5,-€/osoba/test)
 • reštaurácia a bar 
  - interiér reštaurácie a baru - otvorené 
  - vyhrievaná aj nevyhrievaná terasa - otvorené 
  - polpenzia (raňajky formou bufetu, servírované 4 chodové večere) 
  -  maximálny počet osôb pri jednom stole: 4 alt. osoby z jednej domácnosti
  - 2 metre rozostupy medzi stolmi v interiéri
  - otváracie doba maximálne do 22.00
  - reštaurácia a bar funguje v režime OP (osoby s potvrdením o očkovaní na ochorenie Covid-19 a osoby s potvrdením o prekonaní na ochorenie Covid-19)
 • wellness centrum 
  - otvorené s odporúčanou rezerváciou vopred
  - maximálny počet 50 osôb​ v rovnakom čase - vodný svet (plavecký bazén 20 m, detský bazén, interiérová jacuzzi, exteriérová jacuzzi)
  - maximálny počet 50 osôb​ v rovnakom čase - saunový svet (finska sauna, infra sauna, bylinková sauna, eukalyptová sauna, turecká sauna - hammam, tepidárium, ochladzovacia kaďa)
  - maximálny počet 50 osôb​ v rovnakom čase - relaxačná miestnosť s biliardom
  - maximálny počet 50 osôb v rovnakom čase - fitness centrum
  - masáže, kozmetika, solárium - otvorené  
  - kaderníctvo - mimo prevádzky
  - pitná fontána je mimo prevádzky 
  - vstup do wellness centra je povolený pre externých hostí
  - štandardné otváracie doby bez obmedzenia
  - vodný svet, saunový svet, fitness centrum funguje v režime OP+ (podmienky ako pre ubytovanie- check-in, uvedené vyššie) 
  - masáže, kozmetika, solárium funguje v režime OP (osoby s potvrdením o očkovaní na ochorenie Covid-19 a osoby s potvrdením o prekonaní na ochorenie Covid-19)
 • vyhliadková terasa - otvorená
 • golfový trenažér a lezecká stena
  - otvorené
  - golfový trenažér funguje v režime OP+ (podmienky ako pre ubytovanie- check-in, uvedené vyššie) 
  - lezecká stena funguje v režime OTP (osoby s potvrdením o očkovaní na ochorenie Covid-19, osoby s potvrdením negatívneho výsledku antigénovo/RT-PCR/LAMP testu a osoby s potvrdením o prekonaní na ochorenie Covid-19) 
 • interiérové detské ihrisko a detský klub - otvorené 
 • hromadné podujatia - konferencie a kongresy
  - mix účastníkov podujatia (režim OP: účastníci s potvrdením o očkovaní na ochorenie Covid-19 a účastníci s potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19): maximálny počet 100 osôb
 • hromadné podujatia - svady, oslavy, večierky
  - mix účastníkov podujatia (režim OP+: podmienky ako pre ubytovanie- check-in, uvedené vyššie): maximálny počet 20 osôb

Vstupné podmienky do SR zo zahraničia - platné od 15.10.2021

Vstupné podmienky do Slovenskej republiky od 15.10.2021 06:00 do odvolania sú aktualizované na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR a Úrade verejného zdravotníctva SR.

- E N G L I S H   V E R S I O N -

Dear guests, 
we look forward to welcome you in our hotel based on the decision of the Public Health Authority of Slovak republic and the Government of the Slovak republic (see details below):

 • comfortable accommodation in all types of rooms and apartments
 • rich served buffet breakfast served  
 • 4-course served dinner 
 • 24-hour reception service
 • wellness center, indoor childer playground and kids club (based on the decision of the Public Health Authority of Slovak republic and the Government of the Slovak republic)
 • WiFi internet connection
 • secured hotel parking monitored by camera system

Hotel safety measures

 • hotel disinfection station is located at the entrance
 • hotel rooms are regularly disinfected with an ozone generator before and during the stay
 • hotel social and communication areas are daily disinfected with an ozone generator
 • hotel staff is regularly tested
 • hotel staff use upper respiratory tract protection (face mask, face shileds etc.)

RESTRICTIONS AND OPERATION OF THE HOTEL IN THE PERIOD FROM 19.01.2022 BASED ON THE DECISION OF THE SLOVAK GOVERNMENT 

 • hotel mode

- entrance and movement in the hotel:
- interior: respirator
- exterior: no restrictions with distance at least 2 m

 • check-in

- during the registration for the stay, the body temperature is checked and the medical form is filled in
- guest up to 6 years old are allowed for check-in without limit
- guest 6-12 years and 2 months old are allowed for check-in with proof of one of the documents:
- negative antigen test result (maximum 48 hours from collection) or negative result of RT-PCR/LAMP test (maximum 72 hours from collection)
- guest over 12 years and 2 months old are allowed for check-in with proof of one of the documents:
- confirmation of full vaccination for Covid-19 (2 doses + booster or 1 dose + booster, according type of vaccine) or confirmation confirmation of vaccination (2 doses or 1 doses, according type of vaccine) for Covid-19 and overcoming Covid-19 disease (maximum 180 days after the disease) or confirmation of vaccination for Covid-19 (2 doses or 1 doses, according type of vaccine) and negative test result (antigen test maximum 48 hours from collection or RT-PCR/LAMP test maximum 72 hours from collection) 
- self antigen test is avaliable at reception, price: 5,-€/test/person) 

 • restaurant and bar

- restaurant and bar interior - open
- heated and unheated terrace - open
- half board (buffet breakfast, 4-course dinner served)
- maximum number of persons at one table: 4 alt. persons from one household
- 2 meter spacing between indoor tables
- closing time: 22.00
- restaurant and bar - open for customers with Covid-19 vaccination certificate, customers with Covid-19 vaccination certificate and Covid-19 disease confirmation certificate, customers with Covid-19 vaccination certificate and negative Covid-19 test result, customers up to 6 years old without limit

 • wellness center

- open with recommended advance booking
- maximum number of 50 people at the same time - water world (swimming pool 20 m, children's pool, indoor jacuzzi, outdoor jacuzzi)
- maximum number of 50 people at the same time - sauna world (Finnish sauna, infrared sauna, herbal sauna, eucalyptus sauna, Turkish sauna - hammam, tepidarium, cooling tub)
- maximum number of 50 people at the same time - relax room with billiards
- maximum number of 50 people at the same time - fitness center
- massages, cosmetics, solarium - open
- hairdressing - out of service
- drinking fountain is out of order
- access to the wellness center is allowed for hotel guests and external guests
- observation deck - open
- golf simulator and climbing wall - open
- indoor playground and children's club - open
- water world, sauna world, fitness center, relax room, golf simulator, climbing wall - open for customers with Covid-19 vaccination certificate, customers with Covid-19 vaccination certificate and Covid-19 disease confirmation certificate, customers with Covid-19 vaccination certificate and negative Covid-19 test result, customers up to 6 years old without limit
- massages, cosmetics, solarium - open for customers with Covid-19 vaccination certificate, customers Covid-19 disease confirmation certificate, sutomers up to 6 years old

 • meetings and events - conferences and congresses

- mix of event participants (participants with Covid-19 vaccination certificate and participants Covid-19 disease confirmation certificate): maximum number 100 people

 • meetings and events events in the restaurant and bar - weddings, celebrations, parties

- participants with Covid-19 vaccination certificate, participants with Covid-19 vaccination certificate and Covid-19 disease confirmation certificate, participants with Covid-19 vaccination certificate and negative Covid-19 test result): maximum number 20 people

Covid-19 entry requirements - Slovak republic 

Covid-19 Entry requirements of the Slovak republic are avaliable at official website of Ministry of Foreign and European Affairs of Slovak republic

For more information, please do not hesitate to contact us.
We are ready to welcome you again.

Sledujte nás na Instagrame: @hotelborovica #strbskepleso #wellness

Aktuálne wellness pobyty

Zasielanie noviniek

Sledujte nás na Instagrame: @hotelborovica #strbskepleso #wellness