Europrojekty Wellness hotel Borovica****

Rozšírenie služieb Hotela Borovica

Prijímateľ: A.V. PLUS, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Začatie projektu: 07/2015
Ukončenie projektu: 12/2015

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu: Wellness Hotel Borovica ****, Štrbské Pleso 3, 059 85 Štrbské Pleso
Celkové oprávnené výdavky: 1 581 990,11 EUR
Výška NFP: 790 995,06 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Stručný opis projektu

Cestovný ruch vo svete predstavuje jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich národohospodárskych odvetví. Vo väčšine vyspelých krajín prináša rozvoj cestovného ruchu značný ekonomický prínos. Naša krajina má predpoklady na intenzívny rozvoj cestovného ruchu, avšak tento potenciál nie je doposiaľ dostatočne využitý.
Cestovný ruch je jednou z prioritných oblastí rozvoja Prešovského regiónu, pretože je úzko spojený s prínosom značných finančných prostriedkov do regiónu. Investície do cestovného ruchu, či už z pohľadu budovania infraštruktúry a investičných projektov, ale aj investície do ľudského kapitálu sú nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu.

Projekt „Rozšírenie služieb Hotela Borovica“ pozostáva z nasledujúcich aktivít:

Aktivita 1 - Prístavba a rozšírenie existujúcich priestorov hotela

Aktivita 2 - Výstavba parkoviska

Aktivita 3 - Nákup vybavenia a technológií:

 • Golfový trenažér
 • Interiérové detské ihrisko
 • Masérske lehátka
 • Lyžiarsky simulátor
 • Zariadenie práčovne
 • Ručný nárezový stroj
 • Zariadenie kuchyne
 • Regály pre sklady kuchyne
 • Vyhliadkový ďalekohľad
 • Rozšírenie WiFi pokrytia hotela

Projekt počíta s rozšírením reštauračných priestorov hotela, obostavaním priestorov nad existujúcou terasou nad parkovacími miestami a s vybudovaním prístavby k budove hotela za účelom rozšírenia wellness priestorov s bazénom.

K štandardnému vybaveniu izieb hotela v súčasnosti patrí pevné pripojenie na internet. Na základe analýzy spokojnosti zákazníkov a ich požiadaviek na zvýšenie kvality poskytovaných služieb sa žiadateľ rozhodol zaviesť do ubytovacej časti hotela WiFi pripojenie tak, aby bolo internetové pripojenie možné v každej izbe a na viacerých zariadeniach.

Rozšírenou službou Wellness Hotela Borovica**** bude zvýšenie kapacity práčovne, a to obstaraním ďalších zariadení, s cieľom uspokojiť potreby a požiadavky návštevníkov.

Existujúca terasa pri detskej herni, ktorá je v súčasnosti využívaná len sezónne, predovšetkým v letných mesiacoch a len v prípade priaznivého počasia, bude zastrešená, pričom vznikne priestor na vytvorenie inovatívnych služieb - golfového trenažéra a lyžiarskeho simulátora, ako aj interiérového detského ihriska podporujúceho rozvoj pohybových aktivít detí.

Spomínaný golfový trenažér, ako nový produkt cestovného ruchu, je inovatívnym produktom nielen pre Wellness Hotel Borovica****, ale tiež pre región Štrbského plesa, nakoľko konkurenčné hotely nedisponujú takýmto zariadením.

Návštevníci prichádzajú do Vysokých Tatier pre jedinečné prírodné prostredie. Aby si mohli pozrieť okolie zblízka, obstará žiadateľ vyhliadkový ďalekohľad, ktorý bude inštalovaný na terase hotela.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

 • prístavba Wellness Hotela Borovica**** Štrbské Pleso s cieľom rozšíriť priestory reštaurácie a wellness;
 • výstavba parkoviska k hotelu;
 • rozšírenie produktového portfólia hotela a zvýšenie kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb;
 • obstaranie a inštalácia inovatívnych zariadení, pomocou ktorých žiadateľ zabezpečí jedinečné a inovatívne služby v stredisku cestovného ruchu;
 • zvýšenie nárastu tržieb a pridanej hodnoty v dôsledku realizácie projektu;
 • vytvorenie a následné udržanie nových pracovných miest.

Odkazy:
www.economy.gov.sk   www.siea.sk

 

Sledujte nás na Instagrame: @hotelborovica #strbskepleso #wellness

Aktuálne wellness pobyty

Zasielanie noviniek

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím